5. בשימוש במברגות אימפקט בהן אין אפשרות לקביעת עומק ההברגה מראש (כך שכשהבורג מגיע לעומק הדרוש –פעולת ההברגה נעצרת) יש להקפיד על הפסקת פעולת הכלי מייד עם סיום ההברגה (טעות רווחת היא להמשיך להפעיל את הכלי זמן מה לאחר מכן כדי להבטיח את נעילת ראש הברג בעץ דבר אשר אינו רק מיותר בשימוש בברגי UFO –אלא עלול לגרום לשבירת הברגים ( מאחר ואותם הגורמים אשר פעלו עד כה לאפשר הברגהקלה ומהירה –מפעילים מרגע זה ואילך כח על ראש הבורג העלול להביא לשבירתו)

ב – שימוש בחורים מובילים: ברוב סוגי העץ (למעט מדקים העשויים מעץ קשה במיוחד כגון IPE), אין צורך
בחורים מובילים . ההחלטה בנקודה זו היא בהתאם לשיקול הדעת של המרכיב.
בכל אופן, במקרים בהם משתמשים בחורים מובילים-יש להשתמש במקדח שקען בעל קוטר מתאים.
על קוטר המקדח להיות שווה לקוטר הקטן (קוטר הליבה) של תבריג הבורג. ניתן לזהות קוטר זה בקלות מכיון שהוא שווה לקוטר של קצה המברגה.
לגבי השקען: יש לודא שזוית השקען שווה לזוית קונוס הבורג. חריגה מכלל זה עלולה לגרום לפיצוץ בעץ .
השימוש בקוטר מקדח מתאים חשוב, מאחר וחור מוביל קטן מהדרוש עלול להקשות על הברגת הברגים ואף לשרוט את ציפוים-בעוד שחור בקוטר גדול הדרוש עלול לגרום לקושי בעיגון הבורג (מומלץ שימוש במקדח בעל קוטר מתחלף אשר יקדח חור בקוטר המבוקש בלוח הדק הקשה-וחור בקוטר קטן יותר -בקורת הקונסטרוקציה שמתחתיו, העשויה עץ רך וחלש יותר).
במקרה שנראה שציפוי הבורג באיזור המפתח נשרט-יש להחליף את הבורג מייד.
במקרה שהדבר חוזר על עצמו מספר פעמים, יש ככל הנראה משהו שגוי בפעולת ההברגה.
בדרך כלל החלפת קצה המברגה,ו/ או האטת מהירות ההברגה ו/או הגדלת קוטר החור המוביל- יפתרו את הבעייה.

ג – עץ שעבר טיפול אימפרגנציה בכימיקלים מסוג ACQ:מומלץ להשתמש בברגי UFO עם גימור אלקטרו- קרמי-ולא בברגים עם גימור אבץ עם פסיווציה צהובה. בעץ שכזה, מהירות התקפת הקורוזיה הינה בערך פי 4 מאשר בעץ שלא עבר אימפרגנציה – ולכן לעמידות הרבה יותר של הבורג עם הציפוי העליון האלקטרו קרמי (פי 10- 15!),יש חשיבות קריטית.

ד – אין להשתמש בחומרים לניקוי דק המכילים מרכיבים מלבינים-לפני בידוד ראשי הברגים באמצעות חומר מבודד-או פקקים. במקרה של ספק מומלץ להתיעץ במומחי עץ ועצה

ה – בסביבה רווית כלורידים, חומצות ומי מלח זורמים-מומלץ להשתמש בברגים העשויים מנירוסטה מסוג 316- גם מכיון שהם אינם רגישים לשגיאות חיבור (כמו הברגים עם הציפוי האלקטרו-קרמי)גם בשל עמידותם הארוכה יותר כנגד קורוזיה

ו – בכל מקרה שהבורג עובר דרך חור מתכת-יש לודא שקוטר החור מתאים למעבר הבורג ללא שריטות.

ז – בדקים מעצי CEDAR או |REDWOOD –עדיף להשתמש בברגי נירוסטה. במקרה של שימוש בברגי UFO ציבעונים, יש להקפיד על איטום מיידי של ראש הבורג על מנת לצמצם את הסיכוי להכתמת העץ בכתמי חומצה טאנינית.

ח – בכל מקרה שאינכם בטוחים איזהו סוג הבורג הנכון, התיעצו בספק העץ.

ט – במקרה של איזו שהיא תקלה בברגים בשלב ההרכבה-על המשתמש להודיע לספק על כך בהקדם האפשרי,
על מנת למנוע/לצמצם נזק העלול להגרם עקב התקלה.הכיסוי באחריות לברגים לא יתפוס לגבי הודעות כנ"ל שיוגשו מעל לחודש לאחר מועד התקלה.

תעודת אחריות