התכנון מאפשר למבקרים לעצב את הגן בעצמם, להפוך את הטבעי למבוית ואת המובן מאליו למוזר ומפתיע.